Like a Boss

Výpoveď

10–15 MINÚT
3 ĽUDIA

Dávať výpoveď nie je nič príjemné. Vždy ste nositeľom zlej správy. Aj vyhadzovať sa však dá citlivo a férovo.

Nie je to ani tak o tom, čo hovoríte, ale ako to hovoríte. Tím vedcov z univerzity v nemeckom Sársku sa prostredníctvom série modelových cvičení pokúšal prísť na to, aký je najlepší spôsob oznamovania výpovede. Účastníci štúdie sa najprv rozdelili do dvoch skupín, jedna bola vyškolená a dostala inštrukcie, ako komunikovať zlú správu, používať vecné argumenty a byť čo najférovejší. Druhá nemala žiadny tréning. Výsledok neprekvapil: tím vyškolených manažérov si viedol lepšie – mali po odovzdaní výpovede lepší pocit a dostali pozitívnejšiu spätnú väzbu od druhej strany.

V ďalšej fáze výskumníci pridali navyše ďalšiu vyškolenú skupinu. Tá dostala prípravu, aby perfektne zvládla korektný prepúšťací pohovor so všetkými potrebnými formalitami, ale chýbal tréning spravodlivého a férového prístupu. „Prišli sme na to, že férovosť je najdôležitejšia pre celkový dojem z podania výpovede,“ uvádzajú autori štúdie.
Zamestnanci, ktorých nadriadený bol vyškolený výhradne na formálne aspekty prepúšťacieho pohovoru, boli po prevzatí výpovede rovnako nespokojní ako tí, ktorých manažéri nedostali školenia vôbec.
Dôležité je nerobiť z výpovede tragickú udalosť a podať rozumné vysvetlenie. "Férovosť zahŕňa veci ako transparentnosť celého procesu a komunikovanie so zamestnancom s rešpektom," opisuje štúdia. Manažéri, ktorí dostali tréning vo férovom rokovaní, napríklad zamestnancom vysvetľovali, že prepustenie nesúvisí s ich zlými výkonmi, ale je dôsledkom ťažkej ekonomickej situácie vo firme.

Vyhodiť niekoho je nepochybne jedna z najťažších vecí, ktoré by mal manažér zvládnuť. Ponúka sa, samozrejme, otázka, ako férovosť čo najlepšie docieliť.
 1. Nerobiť z výpovede prekvapenie. Hovoriť so zamestnancom priebežne, pripraviť ho vopred na možnosť, že o miesto príde, a dať mu tak čas na hľadanie inej práce. Samotná výpoveď by mala byť posledným krokom v premyslenom a spravodlivom procese.
 2. Uľahčiť prechod inam. Vysvetliť zamestnancovi všetky praktické záležitosti a trebárs aj ponúknuť pomoc pri hľadaní ďalšieho uplatnenia. Dať mu pozitívne referencie. A, samozrejme, aj férové ​​odstupné v plnej výške. Aj malý bonus navyše môže negatívne emócie rýchlo rozohnať.
 3. Vypočuť si spätnú väzbu. Ide o nepríjemnú záležitosť a treba očakávať aj prudkú alebo emotívnu reakciu, ale ak zachováte férový prístup a úctu, zamestnanec k výpovedi pristúpi podobne. A spätná väzba môže byť pre firmu cenná.
 4. Vysvetliť svoj ťah zvyšku tímu. Ostatné nesmie zostať bokom. Aj tu platí: Buďte úprimní a fér. Každá výpoveď vyvolá veľa otázok a celý tím by mal vedieť, prečo musel kolega odísť, či budú nasledovať ďalšie, kto prípadne prevezme jeho prácu alebo či sa bude hľadať náhrada.
 5. „Forma ukončenia vzťahu so sebou vždy nesie nepríjemné emócie,“ hovorí kouč Jiří Kastner, ktorý sa zaoberá tréningom manažérov. „Dajú sa však vyvážiť korektnosťou a ľudským prístupom. Líder by mal mať vždy za seba čisté svedomie, že urobil maximum pre zachovanie vzťahu a rozumnej komunikácie aj po skončení spolupráce. Nikdy nevie, kedy sa s prepusteným opäť stretnú.“

  Dôležitá je aj správna voľba slov. Nemá cenu sa snažiť prepusteného zamestnanca upokojovať omáčkou o pozitívnom prístupe a lepších zajtrajškoch. Kouč Kastner radí: „Odporúčam si odpustiť všeobecné komunikačné formulky minulého desaťročia typu, dávame vám šancu sa uplatniť inde. Líder by sám pre seba aj pre druhú stranu mal mať pripravené minimálne dve jasné alternatívy spôsobu ukončenia, aby išlo o dohodu a aby podobu ukončenia nevymýšľal na mieste pod ťarchou situácie a možno aj obojstranných emócií. “

  Veľa inšpirácie, ako ne/zvládať prepustenie zamestnancov, ponúka film Lietam v tom, v ktorom George Clooney hrá profesionálneho vyhadzovača z práce. Pre nepríjemný moment má naučenú vetu: „Počuť slová, 'Musíte odísť' nie je nikdy jednoduché. Ale uvedomte si toto: Každý, kto niekedy postavil impérium alebo zmenil svet, niekedy sedel tam, kde teraz vy. A len preto, že tam sedeli, tak to nakoniec boli schopní dokázať. “
  Netreba sa inšpirovať doslovne, ale byť podobne pripravený sa určite hodí.