Like a Boss

Prijímací pohovor

30-45 MINÚT
2-4 ĽUDIA

Aj keď nie ste v úlohe uchádzača, ale šéfa, mali by ste sa na prijímací pohovor pripraviť. Zvýšite šancu, že po skončení budete spokojní ako vy, tak vybraný uchádzač.

Prijímací pohovor, teda aspoň ten správne vedený, má jasný cieľ – spoznať potenciálneho zamestnanca tak dobre, aby sa ukázali aj jeho emočné nastavenia alebo skryté zručnosti. Kľúčom sú správne položené otázky. Nemá cenu omieľať klišé ako: Kde sa vidíte o päť rokov? Prečo by sme mali vybrať práve vás? Čo by o vás povedal predchádzajúci vedúci?
„Takéto otázky len posilňujú nezdravý dojem, ako je zamestnávateľ mocný a uchádzač o prácu neznamená nič,“píše Liz Ryanová, zakladateľka spoločnosti Human Workplace, ktorá propaguje ľudský prístup k práci a snaží sa zbúrať mnohokrát nezmyselné automatizmy vytvorené manažérskymi tabuľkami.

Pýtať sa podľa nej dá aj inak. Čo vám môžem povedať o tejto spoločnosti? Ako táto pozícia zapadá do vašich kariérnych plánov? Čo myslíte, že budú na začiatku najväčšie výzvy? Ktorá predchádzajúca skúsenosť vám môže pomôcť v tejto práci? Ak dostanete túto prácu, ako pristúpite k úlohám, ktoré vás čakajú?
Z takých otázok sa dozviete veľa o premýšľaní kandidátov, o tom, ako rozumejú pozícii, o ktorú sa uchádzajú, ako veľmi po práci túžia a ako by ju prípadne zvládli.

A zmenšíte tak pravdepodobnosť, že si z pohovoru odnesú dojem podobný tomuto:

Prijímací pohovor má prebiehať v malej skupine, aby záujemca o prácu nemal pocit, že je pod drobnohľadom, a ešte hrá v oslabení. Proti nemu by mal sedieť šéf spoločnosti, prípadne HR manažér a človek, ktorý z pozície "v dobrom" odchádza a má o nej najlepší prehľad. "Ideálne je osobné stretnutie. Každý človek vyžaruje nejakú energiu, ktorú je dobré vedieť vnímať. Bez osobného kontaktu o to prichádzame," myslí si Jiří Kastner, ktorý sa zaoberá koučingom vo firmách.

Zároveň ale môže nastať situácia, ktorá dohovorené osobné stretnutie skomplikuje. "Osobný rozhovor je samozrejme vždy najlepšia forma, no dnešná rýchla doba tomu nie vždy praje. V čase preplnených kalendárov sa náhradný termín hľadá len ťažko a ak máte naozaj záujem o kvalitného uchádzača, musíte rátať s tým, že je časovo zaneprázdnený a stretnutie sa neuskutoční. Moderné technológie však vedia ponúknuť riešenie. S využitím platformy Cisco Spark nie je problém nahradiť stretnutie videohovorom s kvalitným obrazom i zvukom. Keďže platforma funguje na všetkých zariadeniach, môžete sa porozprávať hoci počas vašej pracovnej cesty vlakom," hovorí Vladimír Ružička, generálny riaditeľ, Dimension Data Slovakia.

„Ak je uchádzač, o ktorého nechceme prísť, v zahraničí alebo býva na opačnom konci republiky, osobné stretnutie nahradíme teleprezenciou. Dotyčný tak ušetrí čas, ktorý by strávil na ceste, dostane príležitosť zúčastniť sa pohovoru a my si rozšírime okruh kandidátov,“ pridáva svoje skúsenosti Michal Stachník, generálny riaditeľ Cisco ČR.

S kvalitným vybavením zasadačky – ako je napríklad set pre videokonferencie s digitálnou kamerou a aktívnym ozvučením – je aj toto riešenie bezproblémové.

Video má v prijímacom konaní aj iné využitie. Väčšie firmy si čoraz častejšie žiadajú od uchádzačov aj videomedailónky, ktoré môžu preukázať umenie sebaprezentácie. V ďalších kolách je možné filtrovať väčší počet kandidátov aj formou živého videopohovoru. Počas neho môže spovedaný napríklad plniť zadanú úlohu alebo odpovedať na určitú sadu otázok. Aj pre takýto pohovor je dôležitá kvalitná výbava, ktorá ponúkne kvalitný nerušený obraz i zvuk.

Nevyhnutnosťou pre zvládnutie prijímacieho pohovoru je v každom prípade dostatočná príprava. A to aj v pozícii šéfa. Treba si ujasniť, koho presne potrebujete. Zaujíma vás niekto s určitými certifikátmi? Špecifickými úspechmi? Alebo "len" nadšeným prístupom? Nebojte sa o tom poradiť s ďalšími kľúčovými ľuďmi vo firme.

Dôkladne si preštudujte životopisy kandidátov a skúšajte čítať medzi riadkami. Čo hovoria o kariérnej ceste uchádzača jeho doterajšie zamestnania? Prečo ich asi opustil? Čo vypovedajú o jeho záujmoch? Nebojte sa pritom nazrieť aj na sociálne siete; dnes už to tak robí každý. Aj vaši uchádzači nevynímajúc.

"Líder prijímacieho pohovoru je zodpovedný za emočný stav kandidáta. Ten by mal po skončení stretnutie charakterizovať ako príjemné, mal by mať chuť pre túto firmu pracovať a šíriť dobrý pocit z nej vo svojom okolí. Či už bude prijatý, alebo nie," tvrdí kouč Kastner.

Jeho ďalšie tri rady?
  1. Venujte maximálne úsilie tomu, aby ste odhadli skutočný potenciál kandidáta. To, čo môže dokázať, čo sa môže naučiť, je dôležitejšie ako jeho aktuálne zručnosti.
  2. Zistite, aké má kandidát predpoklady pre to, aby bol úspešný na danej pozícii. Akú má osobnosť, aké má emočné nastavenia. Pokiaľ nebude mať disciplínu a nadšenie pre prácu, sebelepšie zručnosti mu nebudú stačiť.
  3. Nepreháňajte. Snažte sa vytvoriť realistické očakávania, aby po prípadnom zamestnaní nedošlo k rozčarovaniu a dezilúzii.
    A snáď nakoniec budete spokojní ako vy, tak on.

Video: